• Thời gian làm việc

    Thứ 2 - Thứ 6

    Từ 8h00 - 16h00

    Riêng Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng

    Từ 7h00 - 16h00

27/7/2021

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, luôn được ngành Y tế Nghệ An quan tâm thực hiện. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến nhằm nâng cao chất lượng KCB cho tuyến dưới là một trong những nội dung của nhiệm vụ trên. Xác định tầm quan trọng của công tác chỉ đạo tuyến, hàng năm, Bệnh viện Mắt Nghệ An đã tích cực đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm giúp cho công tác KCB cho người dân tốt hơn và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.