• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

Ngày 24/6/2021

1. Các hoạt động chuyên môn của Khoa:

- Phẫu thuật đục thủy tinh thế, glocom, chấn thương,….

- Điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật: đục thủy tinh thế, Glocom,

- Phối hợp công tác chỉ đạo tuyến: tập huấn chăm sóc mắt ban đầu cho tuyến y tế cơ sở, chuyển giao kĩ thuật,…

- Đào tạo tại chỗ : sinh viên thực hành, cầm tay chỉ việc cho tuyến huyện.