• Thời gian làm việc

    Thứ 2 - Thứ 6

    Từ 8h00 - 16h00

    Riêng Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng

    Từ 7h00 - 16h00

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

Ngày 24/6/2021

Các hoạt động chuyên môn của Khoa bao gồm:

- Khám điều trị các bệnh về mắt: võng mạc, dịch kính, thủy tinh thể, chấn thương,…

- Tổ chức đào cho tuyến dưới: PT dịch kính võng mạc,....

- Đào tạo tại chỗ : sinh viên thực hành, cầm tay chỉ việc cho các bác sỹ tuyến huyện.