• Thời gian làm việc

    Thứ 2 - Thứ 6

    Từ 8h00 - 16h00

    Riêng Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng

    Từ 7h00 - 16h00

TẬP THỂ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN KHOA ĐÁY MẮT MÀNG BỒ ĐÀO

Ngày 28/7/2021