• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

Cơ sở vật chất

Ngày 23/6/2021

I. Cơ sở vật chất:
- 2 phòng khám
- 1 phòng tiểu phẫu, xét nghiệm
- 2 phòng chẩn đoán hình ảnh: trong đó 1 phòng siêu âm, đo javal ,     
- 1 phòng chụp mạch huỳnh quang, chụp ảnh màu đáy mắt.
II. Trang thiết bị:
- Kính hiển vi 2 mắt
- Máy xét nghiệm nước tiểu
- Kính Lazer mống mắt chu biên
- Kính Lazer
- Máy chụp cắt lớp võng mạc 3 chiều OCT
- Máy chụp mạch huỳnh quang