• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

Thông tin giới thiệu

Ngày 23/6/2021

Nhiệm vụ và chức năng của Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng:

- Khám và điều trị bệnh nhân ngoại trú.

- Thực hiện các tiểu phẩu, thủ thuật đơn giản.

- Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị.

- Lập hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân vào viện khi có chỉ định.

- Tham gia công tác đào tạo sinh viên đại học y, học viên mà các cơ sở tuyến dưới gửi đến.

- Nghiên cứu khoa học.