• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT SỬ DỤNG NĂM 2024

Ngày 10/4/2024

Bệnh viện Mắt Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở để mua sắm vật tư y tế, hóa chất tại Bệnh viện Mắt Nghệ An với nội dung cụ thể ở file đính kèm dưới đây:

/Hinh/files/sao_y_2024041010270514514020240410102814226_Signed.pdf

/Hinh/files/pl_20240410102952566562.xlsx