Độc tính trên Mắt của các thuốc dùng đường toàn thân

Sử dụng các thuốc tác dụng toàn thân có thể gây ảnh hưởng đến tất cả các cấu trúc và chức năng mắt. Các thuốc này có thể gây ra một số phản ứng có hại đặc trưng, thường gặp trên mắt. Tác dụng bất lợi trên mắt có thể do đặc điểm dược lực và dược động học của thuốc, thậm chí có thể xem như một dấu hiệu của ngộ độc thuốc. Rối loạn thị giác tạm thời hay mất thị giác vĩnh viễn có thể xảy ra. Khuyến cáo về theo dõi và xử trí các độc tính trên mắt đã được đề cập trong các hướng dẫn thực hành lâm sàng v

Đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện Mắt đề cử tham gia báo cáo Hội nghị Nhãn khoa toàn quốc năm 2014

Phương pháp nghiên cứu kết hợp được sử dụng đánh giá hiệu quả tăng số lượng bệnh nhân đi mổ qua thư gửi thông báo đường bưu điện cho các đối tượng đã được chẩn đoán phát hiện đục thể thủy tinh gây mù tại tỉnh Nghệ An năm 2014. Chọn chủ đích 10 đối tượng đến phẫu thuật sau khi nhận thư để phỏng vấn sâu nhằm tìm hiểu các hàng rào cản trở tiếp cận dịch vụ.