• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ BỆNH VIỆN MẮT NGHỆ AN

Ngày 14/6/2024

 

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bệnh viện Mắt Nghệ An Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, Chi ủy đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác rà soát nguồn phát triển đảng viên để lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.

 

Qua đó, từ năm 2022 đến nay Chi bộ đã kết nạp được 9 đảng viên (Hiện tại số đảng viên trong chi bộ là 37 đồng chí trên tổng số 88 cán bộ viên chức). Chất lượng đảng viên mới được chi bộ chú trọng, đều đáp ứng những tiêu chí sau: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; Tham gia nhiều nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được công nhận; Có lập trường, tư tưởng vững vàng; Cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển cho khoa/phòng và bệnh viện; Và đạt được một số thành tích nổi bật. Nhờ vào đó, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp đã góp phần làm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác phát triển Đảng của Chi bộ bệnh viện Mắt Nghệ An trong thời gian qua là:

(1) Xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, bồi dưỡng niềm tin cho quần chúng để mỗi quần chúng không chỉ là người giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn mà còn là người ưu tú, xung kích trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ quan, gương mẫu thực hiện và cổ vũ lôi cuốn mọi người thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan. Từ hoạt động thực tiễn, các tổ chức đoàn thể lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

(2) Các cấp ủy đảng và từng đảng viên trong Chi bộ phải nhiệt tình và có trách nhiệm trong việc dìu dắt, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy trong mọi lĩnh vực, trên cơ sở đó tạo cho quần chúng có ý thức tự phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chính sách chủ trương của Đảng cho quần chúng.  

(3) Gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, số lượng và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, dưới sự lãnh đạo Chi ủy bệnh viện, Chi bộ sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước xây dựng Bệnh viện, đoàn thể vững mạnh, đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

Tố Uyên - Tổ CTXH