• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Ngày 10/4/2024

Bệnh viện Mắt Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung ứng cho quá trình mua sắm bổ sung thiết bị y tế phẫu thuật dịch kính võng mạc cho Bệnh viện mắt Nghệ An với nội dung cụ thể ở file đính kèm dưới đây:

/Hinh/files/3_yeu_cau_bao_gia_20240410041320240411112809012_Signed.pdf