• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

Ngày 21/3/2024

Căn cứ Công văn số 3822/SYT-TCCB ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Mắt; Công văn số 3455/SNV-TCBC ngày 03 tháng 12 năm 2023 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động.

Bệnh viện Mắt Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: