• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ngày 07/11/2023

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Nghiên cứu khoa học là hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra hoặc thử nghiệm để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. Nghiên cứu khoa học (NCKH) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện. Môi trường bệnh viện là nơi rất thuận tiện để thực hiện các đề tài nghiên cứu vì số lượng bệnh nhân rất đông, các mặt bệnh rất đa dạng, các kỹ thuật chẩn đoán - điều trị mới được cập nhật thường xuyên, kho lưu trữ hồ sơ bệnh án rất lớn. 

Thực hiện Công văn số 3114/SYT-NVY của Sở Y tế Nghệ An ngày 02/10/2023 về việc nộp đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở năm 2023. Bệnh viện Mắt Nghệ An đã thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023 theo Quyết định số 283/QĐ-BVM ngày 05/10/2023.

Theo đó, năm 2023 sẽ có 2 Hội đồng với các thành viên là các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện cùng tham gia để quá trình đánh giá các đề tài mang tính khách quan và thực chất hơn, danh sách cụ thể như sau:

* Hội đồng 1:

1. BS.CKII Hồ Hữu Sơn – Phó Giám đốc – Chủ tịch

2. BS.CKII Hoàng Trung Kiên – Giám đốc BV Mắt Sài Gòn Vinh – Phản biện 1

3. TS.BS Hồ Đức Hùng – Phó phòng TCCB – Sở y tế Nghệ An – Phản biện 2

4. BS.CKII Nguyễn Hữu Thọ - Phó Giám đốc BV ĐK Nghi Lộc - Ủy viên

5. Ths.BS Lê Thị Thanh Thủy – Phụ trách khoa Khám bệnh CLS - Ủy viên

6. BS.CKI Nguyễn Sa Huỳnh – Trưởng phòng Đào tạo – CĐT - Ủy viên kiêm Thư ký

* Hội đồng 2:

1. BS.CKII Phạm Văn Minh – Phó Giám đốc – Chủ tịch

2. Ths.BS Trịnh Thị Hà – Phó trưởng bộ môn Mắt, ĐHYK Vinh – Phản biện 1

3. Ths.BS Nguyễn Văn Độ - Phó Khoa Mắt. BVHNĐK Nghệ An – Phản biện 2

4. Ths.BS Dư Hải Nam – Trưởng khoa Đáy mắt MBĐ - Ủy viên

5. BSNT Bùi Văn Lưu – Khoa Tổng hợp Glocom - Ủy viên

6. DS.CKI Nguyễn Thị Khánh Hòa – Trưởng khoa Dược VT - Ủy viên

7. BSNT Văn Thị Lan Phương – Trưởng khoa Kết giác mạc – Ủy viên kiêm Thư ký

Bệnh viện Mắt Nghệ An đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023.

Tới dự buổi nghiệm thu đề tài có sự tham gia của Ban giám đốc, Trưởng/phụ trách các khoa phòng, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các nhóm nghiên cứu. Năm 2023, Bệnh viện Mắt Nghệ An có 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được duyệt để đưa vào bảo vệ. Hội đồng nghiệm thu đề tài đã tiến hành nghiêm túc theo đúng qui định của Sở y tế về trình tự đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đều tập trung vào khai thác tính mới, tính khoa học và tính khả thi của mỗi đề tài. 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, có 4 đề tài được xếp loại xuất sắc, các đề tài còn lại đều được thông qua.

Theo đánh giá của BS.CKII Phạm Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài 2 “: Năm nay, ngoài những đề tài chuyên môn mang tính ứng thực thực tiễn cao thì còn có thêm những đề tài chú trọng đến công tác thực hành vệ sinh tay thường quy, Công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ…..Đó cũng là một trong những mục tiêu trong nghiên cứu khoa học của đơn vị ở những năm tới, để có thể làm đa dạng hóa các đề tài nghiên cứu khoa học hơn, góp phần ứng dụng vào khía cạnh của quá trình phát triển thực tiễn của bệnh viện.”

Tố Uyên - Tổ CTXH