• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

TẬP THỂ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

Ngày 28/7/2021

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: