• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

Ngày 24/6/2021

Các nhiệm vụ chuyên môn của Khoa bao gồm:

1. Nghiệp vụ dượC

2. Kho và cấp phát

3. Thống kê dược

4. Dược lâm sàng thông tin thuốc

5. Kiểm soát chất lượng thuốc; quản lý hoạt động chuyên môn của nhà thuốc BV