THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Mắt Nghệ An 2017