Kỹ thuật mổ mắt cận thị ReLEx smile

Kỹ thuật mổ mắt cận thị ReLEx smile khác biệt hoàn toàn so với Femto-Lasik và Lasik truyền thống, qua đó toàn bộ phẫu thuật được thực hiện bằng Femtosecond Laser chỉ với một bước duy nhất, hoàn toàn không tạo vạt giác mạc

Epi-LASIK là gì ?

Epi-LASIK là phương pháp điều trị tật khúc xạ mới. Về căn bản tương tự như LASIK : cũng tạo vạt giác mạc rồi điều chỉnh độ khúc xạ (cận, viễn, lọan bằng laser excimer), nhưng ở đây, vạt giác mạc chỉ là lớp biểu mô bề mặt rất mỏng được tách bằng dụng cụ vi phẫu Epi-K.

Trang   
1