Danh sách tổng hợp điểm xét tuyển viên chức Bệnh viện Mắt Nghệ An năm 2019

Bệnh viện Mắt Nghệ An thông báo danh sách tổng hợp điểm xét tuyển viên chức Bệnh viện Mắt Nghệ An năm 2019

Thông báo tuyển dụng Bệnh viện Mắt Nghệ An năm 2019

Bệnh viện Mắt Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ người bệnh năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (Bổ sung đợt 1)

Bệnh viện Mắt Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 (bổ sung đợt 1)

Thông báo điểm xét tuyển chức Bệnh viện Mắt Nghệ An năm 2019

Bệnh viện Mắt Nghệ An công bố điểm xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Mắt Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Mắt Nghệ An 2017

Bệnh viện Mắt Nghệ An thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Mắt Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trang   
1  2  3  4